over Birgit

Over Birgit (PhD)

Ik coach individuen op zelfvertrouwen, zichtbaarheid en assertiviteit. Als trainer geef ik workshops en opleidingen voor teams in bedrijven en organisaties om de onderlinge samenwerking, de effectiviteit van de activiteiten en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

In het begeleidingsproces van individuen en tijdens opleidingen met groepen zijn het aanwakkeren van zelfreflectie en zelfexpressie cruciaal. Zelfreflectie en zelfexpressie, dat is kort gezegd zich bewust zijn van alles wat met voelen, denken en taal/communicatie te maken heeft. Voor mij zijn zelfreflectie en zelfexpressie de meest doorslaggevende factoren voor persoonlijke groei en fijne relaties met anderen. Ze geven inzicht over hoe je jezelf belemmert of kleinhoudt, over hoe anderen je ondanks jouw goede intenties waarnemen en aanvoelen en geven duidelijk aan wat er nog te leren valt om te geraken waar jij wil. 

Voelen, denken en communiceren zijn thema’s die me altijd al ontzettend geboeid hebben. Tijdens mijn eerdere werkervaringen namen ze al een centrale plaats in. Zo werkte ik vóór mijn werk als coach en trainer op de dienst Pers en Communicatie in de culturele sector bij het KunstenFestivaldesArts, de Koninklijke Muntschouwburg, Het Toneelhuis. Als assistent, onderzoeker en deeltijds docent in het hoger onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel bij de vakgroepen Geschiedenis en Communicatiewetenschappen. Als freelance taaltrainer bij Proforal, Bruxelles-Formation, Lerian en Ceran. 

Ik heb overal met evenveel plezier en met overtuigende resultaten samengewerkt met uiterst diverse doelgroepen: hoogopgeleiden, creatievelingen, laaggeletterden en personen in uiterst kwetsbare omstandigheden. Die ervaringen hebben me veel geleerd en me doen inzien op welk punt ik als coach en trainer een verschil kan maken. 

Ik kan me zeer goed inleven in de binnenwereld van anderen en me bijzonder goed aanpassen aan de voel-, denk- en leerstijl van individuen. Dat helpt me hard om bij mijn klanten een groeimindset te activeren (denken), gevoelens van schuld, schaamte en twijfel te transformeren naar nieuwsgierigheid en leiderschap (voelen) en in alle situaties hun standpunt, mening of gevoel over iets te uiten (communicatie).

Op die manier hoop ik zelf actief bij te dragen aan de diepgaande ontwikkeling van de individuele reflectieve en expressieve vaardigheden van personen die ik begeleid. Zodat zij kunnen verwezenlijken waar ze voor staan en willen gaan.